Biofacts – Berk 1, 2018

Biofacts staat voor biotic artefact. Een biotic artefact is een dood materiaal van een ooit levend organisme. In de archeologie wordt de term gebruikt voor bijvoorbeeld archeologische vondsten van plantenresten (zaden, stengels etc.) met een directe link naar de mens. De planten werden destijds bijvoorbeeld gebruikt voor culturele doeleinde.

In de biologie, en ook binnen andere disciplines, wordt er gezocht naar een manier om het verschil te benoemen tussen de door de mens gedomesticeerde natuur en de oorspronkelijke natuur. Ook hier duikt de term biofact soms op wanneer het gaat om iets dat levend- (biotisch), maar toch ook door de mens gevormd, of cultureel vervaardigd (artefact) is.

In de serie Biofacts onderzoek ik mogelijkheden voor het creëren van biotic artefacts. Door het opnieuw opbouwen van boomschors, met geprinte foto’s op papier. De 3d-collages bestaan uit foto’s van bomen. Die foto’s maak ik al jaren en die vinden nu een plek binnen deze serie. Door in de foto’s van de schors elementen te selecteren, weg te snijden en opnieuw op te bouwen, wordt opnieuw een driedimensionaal object gecreëerd. Zo’n object vormt een driedimensionale vorm door de herhaling van een tweedimensionaal beeld, het werk groeit. Omdat het werk groeit, zijn de biofacts levende organismen te noemen. Maar zij distantiëren zich van het natuurlijke doordat zij hun groei niet zelf bepalen.